I hel­gen gick änt­li­gen vår­run­dan Kin­ne­kul­le av sta­peln — och det blom­man­de ber­get öpp­na­de upp besöks­mål, café­er, atel­jé­er och buti­ker. Både lör­dag och sön­dag var det strå­lan­de sol­sken och fullt med besö­kan­de. Vi i geo­par­ken var på plats utan­för Råbäck meka­nis­ka sten­hug­ge­ri vid Råbäcks hamn med vårt infor­ma­tion­s­tält för att berät­ta mer om vår sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park, och visa någ­ra smak­prov på pla­tå­bergs­land­ska­pets spän­nan­de geo­lo­gi. Under både lör­dag och sön­dag kör­de vi dess­utom kor­ta­re mini­guid­ning­ar ner till stran­den för att tit­ta när­ma­re på urber­get och någ­ra av Kin­ne­kul­les bergarter.

Foto: Peter Egonsson