Förra vec­kan blev det ju offi­ci­ellt att Pla­tå­ber­gens Geo­park utses till en Une­sco glo­bal geo­park – den förs­ta i Sve­ri­ge. Utö­ver vår geo­park så är det ytter­li­ga­re sju styc­ken som bli­vit utsed­da på and­ra håll i värl­den. På tors­dag den 21 april kl. 14.00 hål­ler Une­sco ett digi­talt event för att väl­kom­na de åtta nya geo­par­ker­na som bli­vit utsed­da. Följ even­tet live via YouTu­be-län­ken nedan med start kl. 14.00

https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ