Aktivitetskalender

Stu­die­cir­kel och gui­de­kurs vid Lug­nås Qvarnstensgruva

Kl. 10:00–16:00 – Stu­die­cir­kel och gui­de­kurs bör­jar vid Lug­nås Qvarnstens­gru­va. Tre till­fäl­len under maj — juni. 

Arran­gör är Lug­nås Qvarnstens­gru­va, anmä­lan på info@qvarnstensgruvan.se