Aktivitetskalender

Med­lems­kväll vid Lug­nås Qvarnstensgruva

För med­lem­mar i För­e­ning­en Qvarnstens­gru­van Min­nes­fjäl­let. Spe­ci­al­vis­ning och fika, kl. 18:00–21:00