Torbjörn Pers­son, geo­log, inle­der med föreläsning om byg­dens tämligen okända geo­lo­gi. Därefter ca 1 km lätt pro­me­nad för att slut­li­gen nå ber­gets okända topp. Sam­ling vid Segel­fly­gets lokaler.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!)

Ta med eget fika!

Arr: Platåbergens Geopark.