Torbjörn Persson, geolog, inleder med föreläsning om bygdens tämligen okända geologi. Därefter ca 1 km lätt promenad för att slutligen nå bergets okända topp. Samling vid Segelflygets lokaler.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant eller swish!)

Ta med eget fika!

Arr: Platåbergens Geopark.