Aktivitetskalender

Ber­gen vid Bor­gun­da — vid Tidanissjöns strand

By 13 mars, 2018mars 23rd, 2018No Comments

En gång låg Bor­gun­da vid strand­kan­ten till en stor sjö ska­pad av smält­vat­ten… Lär dig mer om geo­lo­gin vid Bor­gun­da och vad som hän­de när inlandsi­sen smälte!

Föreläsning om geo­lo­gi av Torbjörn Pers­son och infor­ma­tion om arbe­tet med att eta­ble­ra Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park av Anna Bergengren.

Före­läs­ning­en är i Bor­gun­da Allas hus, www.allashus.se

Fika från kl 18:00, före­dra­gen bör­jar 18:30

Fri entré.

Arrange­mang i sam­ar­be­te mel­lan Platåbergens Geo­park och Bor­gun­da Nya Bygdegårdsförening.