Vin­ter i platåbergs-
landskapet

Pla­tå­bergs­land­ska­pet är fullt av vin­ter­ak­ti­vi­te­ter för alla åld­rar. Oav­sett om vin­tern bju­der på fluf­fi­ga snötäc­ken eller fros­tig bar­mark så bjuds här en gnist­ran­de upp­le­vel­se som sit­ter i länge.

Bil­ling­en

Ett kom­plett utbud av akti­vi­te­ter. Utförsåk­ning, längd­ski­dor, grill­plat­ser, snö­sko­van­ring, pul­ka­bac­ke. Här finns allt.

Mös­se­berg

Åk ski­dor både längs med och utför. Vand­ra längs berg­kan­ten och hän­förs av vida vyer.

Hal­le- och Hunneberg

Besök Kung­a­jaktsmu­se­et, Trollsko­gen eller någon av alla fina grill­plas­ter och vind­skydd. Åk ski­dor i sko­gen eller skrid­skor på sjöarna.

Troll­hät­tan och Vänersborg

Hit­ta till grill­plat­ser, pul­ka­bac­kar, skid­spår och vinterbadplatser.

Ålle­berg

Vand­ra runt vårt högs­ta pla­tå­berg. Ställ dig på Ålle­bergs änne och blic­ka ut över landskapet.

Läckö-Kin­ne­kul­le

Vand­ra på de många natur­re­ser­va­tens berg. Eller ät gott på top­pen med vid­sträckt utsikt.

Fal­byg­den

Fullt av spän­nan­de histo­ria även på vin­tern. Plat­ser som Åsle tå, Lutt­ra och Ekor­na­val­len tar en till­ba­ka i tiden. Vin­ter­café vid bra­san hos Eke­ha­gens Forntidsby.

Horn­bor­ga­sjön

Örn­skåd­ning, vand­ring och skridskoåkning.

Lug­nås­ber­get

Vand­ra längs sten­hug­garsti­gen. Besök Sten­tor­get och Klos­te­räng­en. Grill­mys vid Qvarnstensgruvan.