Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vand­ring i vit­sipps­da­len — Mösseberg

11 maj Kl 10:30 - 14:30

350Kr

Mös­se­berg är ett av fem­ton uni­ka pla­tå­berg som bär på en all­de­les spe­ci­ell histo­ria. I ber­gen finns lager på lager av oli­ka bergar­ter och en topp av dia­bas som skyd­dar dem. Hur har det bli­vit så här och var­för är det så spe­ci­ell natur i områ­det med en artri­ke­dom som säl­lan skå­das någon annan­stans i Sverige?

Vand­ring­en går upp­för sling­er­vä­gen som en gång i tiden anla­des av vat­ten­ku­ran­stal­ten. Vi nju­ter av vac­ker utsikt och fan­tas­tis­ka berät­tel­ser om geo­lo­gi, natur och kul­tur­histo­ria om kuror­ten, ber­get och Falbygden.

Läs mer och anmäl här.