Loading Events

« All Events

Kin­ne­kul­le — En gui­dad vand­ring via Munkängarna

26 maj Kl 09:30 - 12:30

475Kr

Kin­ne­kul­le – vand­rings­guid­ning via Munkängarna
Upp­lev Kin­ne­kul­les Grand Canyon och dof­ten av ramslök. Följ med på en vand­ring på det blom­man­de ber­get, Kinnekulle.

En vand­rings guid­ning till­sam­mans med Anni­ca Ehr­man från Kin­ne­kul­le Turism.  Vi kom­mer ta oss till sto­ra sten­brot­tet eller även i folk­mun kal­lad Grand Canyon. Under 1892- 1979 använ­des det mesta av kalk­ste­nen här till cementtillverkning.
Vi fort­sät­ter ner bland ädel­trä­den till munkäng­ar­na och för­bi Mörkeklevs grotta.
Ramslö­ken bru­kar blom­ma i maj/juni och sträc­ker ut sig som ett vitt rams­lösk­dof­tan­de hav över hela munkä­gar­na. Vi vand­rar vida­re för­bi plat­sen där turist­ho­tel­let en gång stod. En av gäs­ter­na som besök­te hotel­let var Sel­ma Lager­löf när hon fär­dig­ställ­de sin bok Jerusalem.
Vi pas­se­rar Råbäcks egen­dom innan vi kom­mer till­ba­ka till Hel­le­kis Säteri.

Vår vand­ring avslu­tas vid den fan­tas­tis­ka träd­går­den till det vack­ra sät­te­ri­et. Där nju­ter vi till­sam­mans av en utsökt lunch i det mysi­ga oran­ge­ri­et, omgiv­na av vindruvs­ran­kor längs väg­gar­na. Fred­rik från Kök & Träd­gårds­café tilla­gar läc­ker mat med loka­la råva­ror efter säsong.

Läs mer och anmäl här.