Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Bil­ling­en — ett spän­nan­de platåberg

5 maj Kl 09:30 - 12:30

450Kr

Bil­ling­en har en spän­nan­de histo­ria och har loc­kat män­ni­skor i alla tider. På den­na vand­ring  kom­mer du få höra berät­tel­ser om ber­gets fan­tas­tis­ka geo­lo­gi, histo­ria och natur. Vår vand­ring föl­jer pla­tå­ber­gets oli­ka lager genom fle­ra oli­ka natur­ty­per. Vi går genom för­trol­lan­de ädellövskog, vär­de­ful­la våt­mar­ker, genom gam­la sten­brott, ängs­mark och granskog.

Läs mer och anmäl här.