BRA ATT VETA OM

Geoparkskartan

Vårt kartverktyg Geoparkskartan är utvecklat för att vara ett stöd för destinationsbolag, besöksnäring och naturturism-företag i platåbergslandskapet. I kartverktyget finns ett stort antal platser och besöksmål indelade i fyra olika kategorier. Dessa kategorier delar in besöksmål och platser utifrån sårbarhet, infrastruktur och service. Kartverktyget är till stor hjälp vid planering av marknadsföring och guidningar, mm. Hur många besökare kan en ta med till en viss plats? Vilken årstid passar bäst att besöka ett visst område? I Geoparkskartan hittar en allt från de lättillgängliga och välbesökta besöksmålen till de mer unika och dolda platserna – när man vill bjuda sina besökare på en riktigt unik upplevelse.

Geoparkskartan är utvecklad i samarbete med GIS-enheten på Falköpings kommun med medel från Tillväxtverket.

Kategorier

FLAGGSKEPPPlatser att lyfta fram i kommunikation med inspiration, turtips, information om naturen på lagom nivå för naturnybörjaren. Tål många besökare året runt.

PÄRLORPassar alla personer, men större krav på information vid marknadsföring tex. tillgänglighet av toaletter. Tåliga besöksmål men sårbarhet kan variera beroende på säsong.

GÖMDA SKATTERUpplevs gärna med guide eller för de med god naturvana. Känsligare besöksmål. Sårbarhet kan variera beroende på säsong.

ENTUSIASTERNAS SPECIALAREUpplevs bäst med guide eller för de specifikt intresserade och mycket god naturvana. Bör inte marknadsföras öppet, men information kan finnas på hemsida/app med tydlig information om platsens förutsättningar och begränsningar.

Beskrivning av kategorier

Observera! Benämningarna på definitionerna Flaggskepp, Pärlor mm. bara är interna namn och inget som vi önskar att man använder i marknadsföring.

Flaggskepp

Krav på platsen

 • Stor parkeringsplats (mer än 10 bilar)
 • Tillgängligt med kollektivtrafik
 • Skyltar vid entré/plats
 • Flertalet rastplatser med bord bänkar
 • Markerade leder/stigar
 • Toaletter

Marknadsföring

 • Tåligt besöksmål som kan marknadsföras året runt.

Målgrupp

 • Flaggskeppen är de platser som man kan lyfta fram i kommunikation med inspiration, turtips, information om naturen på lagom nivå för naturnybörjaren.
 • Passar alla personer, (Delar av området handikappanpassat, ej krav men bra om det är tydligt).

Övrigt

 • Kan även vara bemannade besöksmål (tex större museum och Naturum).

Pärlor

Krav på platsen

 • Parkeringsplats markerad med P samt mer än 5 platser
 • Skyltar vid entré/plats 
 • Minst ett bord/rastplats
 • Markerad stig i delar av området

Marknadsföring

 • Robust/ tåliga besöksmål men sårbarhet kan variera beroende på säsong (väder, natur, popularitet m.m viktigt att informera om detta).
 • Bör marknadsföras med hänsyn, förslagsvis tillsammans med alternativa besöksmål för att minska besökstryck. 
 • Om säkerhetsrisk föreligger informera om detta.

Målgrupp

 • Passar alla personer, men större krav på information vid marknadsföring tex tillgänglighet av toaletter.

Övrigt

 • Kan även vara bemannade platser med mindre kapacitet (tex hembygdsmuseum, gallerier, utställare).

Gömda skatter

Krav på platsen

 • Inte alltid markerad parkeringsplats
 • Saknas skylt skall Information finnas på web/ app
 • Stig i delar av området

Marknadsföring

 • Känsligare besöksmål. Sårbarhet kan variera beroende på säsong (väder, natur, popularitet m.m viktigt att informera om detta).
 • Kan marknadsföras men då vid särskilda tillfällen och med tydlig information om platsen både vad gäller begränsningar men även information som höjer upplevelsen i form av fakta/bakgrundsinformation.
 • Om säkerhetsrisk föreligger informera om detta.

Målgrupp

 • Upplevs gärna med guide eller för de naturvana.

Entusiasternas specialare

Tillgänglighet

 • Sällan eller ingen markerad parkeringsplats, skylt eller led/stig.

Marknadsföring

 • Bör inte marknadsföras öppet, men information kan finnas på hemsida/ app.
 • Ett tips för den som har ett vetenskapligt eller special intresse.
 • svårtillgängligt besöksmål med känsliga natur och kulturvärden.
 • Om säkerhetsrisk föreligger informera om detta.

Målgrupp

 • Upplevs bäst med guide eller för de specifikt intresserade och mycket naturvana.