”How can architectural design transform and revive an industrial landscape into a place for recreation and education?”

Tyra Wingren Bergman och Elsa Sjöblom är två arkitektstudenter som läst vid Chalmers och de valde att använda Cementas stora stenbrott som sin fallstudie för sitt exjobb kring omvandling av stadsnära industriområden. Dom ville undersöka hur man med hjälp av arkitektur kan tillgängliggöra platsen för människan. Och hur det byggda kan stärka sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria, på ett pedagogiskt vis.

I början av sin research så upptäckte dom Platåbergens Geopark och hörde av sig till oss för att få vägledning, inspiration samt för att höra våra tankar och idéer om stenbrottet. I juni 2021 presenterade de sitt arbete för oss.

Se hela arbetet här