Att vara en ansvarstagande turist

Till­sam­mans hjälps vi åt att beva­ra platåbergslandskapet.