Skif­fer­ol­je­ver­ket-Arne-Jacobs­son

Flottans skifferoljeverk på Kinnekulle