platåbergens_geopark-svenska_turistföreningens_årsskrift_1924‑2