Panoramavy-från‑Ållebergs‑änne-1924-(STF‑årsskrift-1924)6