trans­por­t_av_­fli­an­led­ning­en-skul­torp

Rören till “Fli­an-led­ning­en” som led­de renat avfalls­vat­ten till ån Fli­an och Horn­bor­ga­sjön. Efter loss­ning, vid den nybygg­da last­ka­jen i järn­vägs­sta­tio­nen i Skul­torp, gick trans­por­ten med trak­tor­släp till Ranstadsverket.