lakrestområdet_ranstadsverket-foto_henrik_theodorsson-0448

Lak­rest­om­rå­dets dam­mar vid Ranstadsverket.