bengt_vid_­mo­dell_av_­ran­stads­ver­ket-foto_­hen­rik_the­o­dors­son-1628