ranstadverket_vaktkuren_med_vakter_uppställning-07C01043-393B-4B7A-926F-F558185A289E

De sti­li­ga vak­ter­na står upp­ställ­da utan­för den nybygg­da vakt­ku­ren vid por­ten in till området.