ranstadverket_ladugård_rivs_början_av_60talet-AF4F2723-C080-4054-9EBC-6782364F5393

Riv­nings­brän­ning av ladu­gård på områ­det. Silon i bakgrunden.