ranstadverket_baracker_1960-CA5008EC-C18A-420D-99FD-A64454F06CD6

Barac­ker för arbe­tar­na stod kla­ra 1960.