ranstadverket-byggnation_sommaren_1963-77642F4C-43A0-4410-8484-FFEEE54C609F

Bygg­na­tion av Ran­stad­ver­ket som­ma­ren 1963. Bil­den tagen från taket på silon. I för­grun­den syns taket på sov­rings­ver­ket. Strax bakom skym­tas ång­cen­tra­len med sina två skor­ste­nar. Till höger syns lak­ver­ket under uppförande.