ranstadverket-byggnation_av_verkstad_o_förråd-E7799876-AE2F-4FB4-96E7-732FF448A2CE

Bygg­na­tion av verk­sta­den, 1962. Hög­ra bygg­na­den blir för­råd. Gara­ge­bygg­nad med brand­sta­tion i bakgrunden.