Ran­stads­ver­ket-Vakt­ku­ren

Stiliga vakter framför vaktkuren.

Sti­li­ga vak­ter fram­för vakt­ku­ren. Alla besök och ären­den regi­stre­ra­des och skrev ned i en liggare.