Ranstadsverket-Ranstadsverket-sett-från‑dagbrottet

Ranstadsverket sett från dagbrottet.

Ran­stads­ver­ket sett från dagbrottet.