Ran­stads­ver­ket-Per­so­nal‑5

Personalbussen vid Ranstadsverket

Per­so­nal­bus­sen som ploc­ka­de upp per­so­nal längs en slinga var­je mor­gon och kör­de hem dem på eftermiddagen.