Ran­stads­ver­ket-Per­so­nal‑4

Gruvarbetare vid Ranstadsverket framför en fullastad lastbil.

Gruv­ar­be­ta­re fram­för en ful­las­tad lastbil.