Ran­stads­ver­ket-Per­so­nal‑2

Växeltelefonisten i arbete i receptionen på Ranstadsverket.

Väx­el­te­le­fo­nis­ten i arbe­te i receptionen.