Ran­stads­ver­ket-Lab­bet

Interiörbild från laboratoriet vid Ranstadsverket.

Inte­ri­ör­bild från laboratoriet.