Ranstadsverket-Konungen-på-besök

Lars-Åke Nöjd informerar H.M. Konungen vid Ranstadsverket.

Lars-Åke Nöjd infor­me­rar H.M. Konung­en. Erik Sven­ke syns till väns­ter och Gun­nar Olofs­son till höger om huvud­per­so­ner­na i bilden.