Ranstadsverket-Invigningen-med-Märtas-skopa-som-scen2