Ran­stads­ver­ket-Inspek­tion-i-sov­rings­ver­ket

Ragnar Malmström, Erik Sjöholm och Harry Fogelström diskuterar vid en sligpump i Sovringsverket vid Ranstadsverket.

Rag­nar Malm­ström, Erik Sjö­holm och Har­ry Fogel­ström dis­ku­te­rar vid en slig­pump i Sovringsverket.