Ran­stads­ver­ket-Dag­brot­tet‑4

Grävmaskinen Märtha i arbete vid dagbrottet vid Ranstadsverket.

Gräv­ma­ski­nen Märt­ha i arbe­te vid dag­brot­tet. Hon var till­ver­kad i USA och var Euro­pas störs­ta maskin i sitt slag. Vikt: 660 ton. Bom­längd: 60 meter. Eldrift effekt: 600 kW. Kapa­ci­tet: 350 kbm/h.