Por­ten är öppen till sten­så­gen i den nya verkstaden.