AB_Kolm-Islinge-smältugn_för_kolmaskan3-Hvar_8_Dag-1910–07-31