arbetslag_vid_rössberga_kalkbrott-2M16-S-0091–26-15