Arbetare_vid_Kavlås_Kalkbrott_år1895-2M16-S-0081–30-23