stora_stolan_1936

Mangårdsbyggnaden på gården Stora Stolan, Timmersdala 1936.

Man­gårds­bygg­na­den på går­den Sto­ra Sto­lan, Tim­mers­da­la 1936. Foto: AB Flyg­tra­fik / Väs­ter­göt­lands museum