pla­ta­ber­gens_geo­park-sto­ra_­sto­lan-1702

Spåren efter kalkindustrin skymtar runtom på området vid Stora Stolan.

Spå­ren efter kal­k­in­du­strin skym­tar run­tom på områ­det vid Sto­ra Stolan.