pla­ta­ber­gens_geo­park-sto­ra_­sto­lan-1688

Birger Wallström berättar om kalkindustrin vid Stora Stolan.

Bir­ger Wall­ström berät­tar om kal­k­in­du­strin vid Sto­ra Stolan.