pla­ta­ber­gens_geo­park-sto­ra_­sto­lan-1658

Bröderna Birger och Bosse Wallström berättar om kalkindustrin vid Stora Stolan.

Brö­der­na Bir­ger och Bos­se Wall­ström berät­tar om kal­k­in­du­strin vid Sto­ra Stolan.