patron_­bir­ger_­wall­strom-sto­ra_­sto­lans_­kalk­bruk

Brukspatron Birger Wallström den äldre med sina arbetare framför en lastbil.

Bruks­pa­tron Bir­ger Wall­ström den äld­re med sina arbe­ta­re fram­för en lastbil.