kalkugn_stora_stolans_kalkbruk

Limbaggar, som kalkarbetarna kallades, river ur en kalkugn vid Stora Stolans kalkbruk, Timmersdala.

Lim­bag­gar, som kalk­ar­be­tar­na kal­la­des, river ur en kalk­ugn vid Sto­ra Sto­lans kalk­bruk, Timmersdala.