adolf_rost_framför_stugan

Adolf Rost framför sin backstuga i Storeklev på Hunneberg. Han sägs vara bland de sista backstugusittarna i Sverige.

Adolf Rost fram­för sin back­stu­ga i Sto­reklev på Hun­ne­berg. Han sägs vara bland de sista back­stu­gu­sit­tar­na i Sverige.