Fjäl­la­gub­bar berät­tar om arbe­tet vid Lug­nås Qvarnstensgruva