Horn­bor­ga­sjon_­Fo­to-Jesper-Anhe­de-Fal­ko­ping

Hornborgasjön

Horn­bor­ga­sjön är en av Euro­pas vik­ti­gas­te fågel­sjö­ar och loc­kar sto­ra mäng­der besö­ka­re, både fåg­lar och män­ni­skor, var­je år. Den lig­ger vac­kert belä­gen vid pla­tå­ber­get Bil­ling­ens fot i ett böl­jan­de vac­kert kul­tur­land­skap. En del av Pla­tå­ber­gens Geo­park. ©Jesper Anhede