Älvutsikten

Hiking trails at Halle- och Hunneberg

Geology path at Bergagården

Västra Tunhem’s caves

Burial mounds at Halleberg

Halleberg’s hillfort

Ovandalen and Hallesnipen

The cobble field at Grytet

The Royal Hunt Museum – Elk Hill

Nordkroken