Älvutsikten*

Hiking trails at Halle- och Hunneberg

Geology path at Bergagården

Västra Tunhem’s caves*

The Hästevad stones*

Halleberg’s hillfort*

Ovandalen and Hallesnipen*

The cobble field at Grytet*

The Royal Hunt Museum – Elk Hill

Nordkroken