Myggeberget

Gerumsberget

Brunnhemsberget

Högkullen

Trollhättefallen

Åsle Tå

Älvutsikten

Martorpsfallet

Mösseberg

Hiking trails at Halle- och Hunneberg