Gökhem’s church

Höjentorp’s castle ruin

Amundtorp’s stone ship

Agnestad’s church ruin

Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg

Borgehall’s hillfort

Skara cathedral

Lindholmen castle ruins

Läckö slott