Gökhem’s church

Höjentorp’s castle ruin*

Amundtorp’s stone ship

Agnestad’s church ruin

Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg*

Borgehall’s hillfort*

Skara cathedral

Lindholmen castle ruins

Läckö slott